Korno Tamiri

KORNO

Korno nedir?

Nefesli bakır sazlar-dandır. Korno trompet gibi pistonlu değil, ventilli diye ifade edilir. Ankara Saz tamir olarak özenli bir tamir bakım gerçekleştirilmektedir.

Korno, ana gövde yani kalak kısmı ve mekanizma tumbalar ve pistonlar diye sınıflandırabiliriz. Genellikle Kornoların pistonlarında sıkıntı oluşabilir. Piston mekanizma bağlantı ipleri kopabilir. Pistonlar sıkışabilir. Pistonların sökülüp takılması ustalık ister. Kopan bağlantı istinatlarının yerine uygun lehimlemenin yapılması gerekir.

Alto, tenor, bariton,  küçük bas, büyük bas, aynalı bas, bakır enstrümanların baba sazlarındandır.  Sırasına göre ağırlıkları ve sesleri artar, incelir kalınlaşır.  Bu enstrümanlar genellikle taşırken çarpmadan dolayı darbelere maruz kalır. Gövdelerin de ve kalağında ezik, pistonlarında darbe oluşur. Bunların yapımı ve onarımı ustalık ister.