Klarnet tamiri

KLARNETLER

Klarnet nedir? Genelde ne gibi sıkıntılara maruz kalır.  Daha çok nerelere müdahale ederiz.  Sağlıklı bir tamirat ve bakım Ankara saz tamir olarak klarnet tamirinde önceliğimizdir.

Klarnet, abanoz ve bakalit olmak üzere ikiye ayırabiliriz.  Klarnet, bek, bek bileziği, baril üst gövde, alt gövde kalak mekanizmalar, babalar iğne yaylar. Parmaklık, dediğimiz unsurlardan oluşur. 

Klarnet tamiri için, perdelerinde bulunan (yani mekanizmaları üzerende  bulunan) güdenlerin (pet’lerin) , deliklerinin tam kapanmasıyla üfleme sağlanmaktadır. Güderiler kursak güderi ve deri güderi olarak ikiye ayrılır. Arızalar, genellikle güdenlerin zamanla özelliklerini yitirmesiyle oluşur. İğne yaylar; hassasiyetini yitirir veya yerinden çıkar. Keçe ve mantar ayarları bozulur. Perdeler yamulur. Miller oksitlenir. Gövde bağlantı mantarları özelliğini yitirir. Mekanizmalar , doğa koşullarından, kullanıcının tükürüklerinden, gerekli bakım noksanlıklarından etkilenip oksitlenmeye maruz kalır. Oksitlenen perdeler parlatılır, temizlenir. Saz fabrikasyon hale getirilir.