Flüt Tamiri

FLÜT metal flüt ile ilgili görsel sonucu

Flüt nedir. Genellikle aşınmalar nerelerde başlar. Ankara Saz tamir olarak biz nerelere nasıl müdahale ederiz.

Üflenen kısım, gövde ve alt kısım olmak üzere üçe ayrılır.

Ağızlık kısmında ayar mantarı vardır. Genellikle mekanizmalar üzerinde bulunan pet’ler özelliğini kaybeder. İğne yaylar hassasiyetini yitirir. Mekanizma yamulur veya eğilir. Miller ve vidalar oksitlenir. Bunların ayarları önemlidir. Üzerinde bulunan en küçük vidalar önemli unsurlardır. Bu vidalardan ayar yapılır. Bunu ustasının yapması gerekir. Mekanizma altlarındaki keçeler ayarlardır. Zamanla özelliğini yitirir. Flütler genellikle gümüş kaplama olduğundan oksitlenir ve kararır. Yukarıda belirttiğim tüm arızalar ustanın saza müdahalesi ile düzeltilir ve saz ilk günkü gibi orijinal haline getirilir.